- O Firmie

- DJ-Wodzireje - Wesela

- Music Love - Wesela

- Gesek - Zespół Disco

- Wesela - Atrakcje

- Gołębie ¦lubne

- Imprezy dla Dzieci

- Karaoke

- Imprezy Plenerowe

- Studio Nagrań

Fotografia ¦lubna

Fotografia Reklamowa

Fotografia Dziecięca

- Reklama YouTube

- Nieruchomo¶ci

?ukasz Gesek
ul. ?ulawska 8 - B
82-300 Elbl?g

tel. 504.872.742
WWW.GESEK.PL
lukaszgesek@wp.pl

Gesek - (autorski zespó? disco - dance)

Gesek to nazwa zespo?u, którego pomys?odawc?, liderem oraz autorem piosenek jest ?ukasz Gesek. Zespó? znany jest z takich przebojów jak: "Na koncercie w dyskotece", "Dziewczyna w bikini", "Nago, Nago...", czy "Daj mi swoje usta". Muzyka zespo?u to ogólnie poj?ta muzyka taneczna: disco polo, dance, club-dance, pop. 

Gesek, wyst?powa? równie? w licznych programach typu talent show np: Bitwa na G?osy, Must be the music, Disco Star, czy w serialu Lombard (Tv Puls).

Wokalista jest równie? posiadaczem siedmiu z?otych p?yt.

Zespó? GESEK doskonale sprawdza si? na du?ych scenach, festynach oraz w clubach  i dyskotekach oraz na mniejszych typu: wesela czy imprezy urodzinowe. Zespó? koncertuje w kraju jak i za granic?.

GESEK znany jest te? z licznych duetów. Do tej pory ukaza?y si? wspólne piosenki z takimi zespo?ami jak: D-Bomb, Mario Bischin, Joker, Defis, Playboys, Andre, Mejk, Marcin Siegie?czuk.

BIOGRAFIA MUZYCZNA:

?ukasz Gesek - urodzi? si? 27.03.1982r w Elbl?gu. Od najm?odszych lat „zwi?zany jest z muzyk?”, gra na kilku instrumentach: gitara, pianino, ?piewa oraz komponuje. Przez ca?e ?ycie wykonywa? zró?nicowan? muzyk?, nigdy nie zamyka? si? tylko w jednym nurcie, poniewa? jak mówi sam o sobie „nie znosz? nudy…” Jest za?o?ycielem lokalnego zespo?u rockowego: SOBOTA oraz za?o?ycielem Agencji Artystycznej GESEK zajmuj?cej si? opraw? muzyczn? imprez okoliczno?ciowych.

GESEK wyst?powa? równie? w drugiej edycji muzycznego show – Bitwa na G?osy, realizowanego przez TVP2. W programie ?ukasz nale?a? do zespo?u wokalistów u boku Ryszarda Rynkowskiego. Zespó? zdoby? drugie miejsce i serca widzów z ca?ej Polski, a ich p?yta pn. "Razem", zdoby?a status Z?otej P?yty.

GESEK wyst?powa? równie? w programach: MUST BE THE MUSIC (2014 Polsat), gdzie zdoby? czwarte miejsce w g?osowaniu internetowym i nagrod? pieni??n? oraz w programie DISCO STAR (Polo Tv).

Gesek - CZAS NA DISCO, to nowy rozdzia? ?ycia wokalisty. To w?a?nie w muzyce disco-dance, ?ukasz osi?ga najwi?ksze swoje sukcesy. Single zespo?u GESEK okupuj? taneczne listy przebojów, teledyski widoczne s? w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, zespó? czynnie koncertuje w kraju i za granic?, a z dnia na dzie? ro?nie liczba fanów, co widoczne jest na profilu Facebook zespo?u lub w serwisie YouTube. Siedem singli artysty pokry?o si? z?otem. W 2017 roku, zespó? wyda? p?yt? d?ugograj?c? pn: "Czas na disco". Zespó? ca?y czas pracuje, nagrywa nowe single i koncertuje.

Je?eli chcesz zaprosi? nas na koncert – ZADZWO? lub NAPISZ
tel. 504.872.742
e-maila: lukaszgesek@wp.pl  
Informacje na temat: koncertów, nowo?ciach p?ytowych, newsach i wywiadach znajdziecie na facebook`u zespo?u:
WWW.FACEBOOK.COM/ZESPOLGESEK

« 1 2 3 (4) 5 »
statystyka

Projekt oraz realizacja agencja reklamowa aktywwwni.pl. Wszystkie prawa zasrzeżone. All rights reserved. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie bez zgody autorów bez zezwolenia - zabronione!

Menu